Octubre 24, 2021

ajuntamentdaltvila

Regidoria d'Hisenda i Recursos Humans

La Regidoria d'Hisenda i Recursos Humans es compon del departament de Recursos Humans, que és el responsable de la gestió dels 437 treballadors que conformen l'Ajuntament d'Eivissa.
L'àrea de Recursos Humans compleix les funcions de selecció de personal, contractació, nòmines i seguretat social, control de la presència, permisos, vacances i cursos de formació interna.
Les convocatòries per a la selecció de personal es poden trobar en el tauler d'anuncis de la web de l’Ajuntament d’Eivissa, on a més es publiquen les bases i els resultats de les proves.
Les persones interessades a participar en els processos de selecció hauran de presentar una sol·licitud en el registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa o bé al telèfon 971 397600.

El departament d'Hisenda s'encarrega de la gestió dels serveis econòmics de l'Ajuntament d'Eivissa. La seva principal funció és generar recursos per al funcionament de la institució mitjançant l'elaboració de pressupostos municipals que garanteixin la prestació dels serveis i el desenvolupament dels projectes de les diferents regidories.
S'encarrega de la recaptació i la gestió tributària, per assegurar els ingressos, i dels serveis de Tresoreria i d'Intervenció, per fiscalitzar i complir amb el pagament de les factures i les despeses municipals.

L'àrea de Secretaria General, Serveis Jurídics i Contractació, també s'integra en aquesta Regidoria. La seua funció és certificar la legalitat dels plecs i contractacions dels serveis públics, així com la defensa dels interessos generals de la institució.

Regidoria de Territori, Vies Públiques, Habitatge i Sistemes d'Informació

La Regidoria de Territori i Vies Públiques alllotja dues grans àrees imprescindibles per al desenvolupament equilibrat del municipi i per garantir un espai públic de qualitat. També busca impulsar l'habitatge públic i els lloguers socials per donar resposta a una de les majors necessitats que afecten el municipi, igual que a la resta de l’illa.

Dins de la Regidoria de Territori es gestionen les competències d'Urbanisme i Ordenació del Territori que tenen com a objectiu principal complir i fer complir la legalitat vigent. Entre les seves funcions es troben la de dirigir, inspeccionar i controlar tota l'activitat de gestió i execució a fi d'assegurar que les actuacions es produeixin de conformitat amb l'ordenació del territori i l'ordenació urbanística.

A l'Àrea de Vies Públiques, per la seva banda, li concerneix tot allò accessible al ciutadà de titularitat pública. És a dir, el manteniment dels carrers, els parcs infantils, els passeigs, el bon estat del mobiliari urbà o l'enllumenat públic, entre d’altres. L’objectiu de l'executiu
municipal és fer d'Eivissa, de manera progressiva, una ciutat accessible mitjançant l'eliminació gradual de les barreres arquitectòniques que a dia d'avui encara hi ha al municipi.

A la Regidoria d'Habitatge la finalitat és impulsar la construcció d'habitatge públic en règim de venda o lloguer.
L'Ajuntament d'Eivissa és pioner en la construcció d'Habitatges protegits (VPO) a l’illa, i l'objectiu de la Regidoria és donar continuïtat a l'aposta municipal per l'habitatge públic de qualitat.

Departament d'Urbanisme
Plaça Espanya, 1
971397503

Departament de Vies Públiques
Carrer Carles III, 4 6a
971199635

El departament de Sistemes d'Informació inclou l'àrea de Modernització. El seu objectiu és emprar les tecnologies de la informació perquè els processos interns de l'Ajuntament siguin més eficaços i per facilitar els tràmits a particulars i empreses mitjançant la Seu Electrònica.

Regidoria de Turisme, Comerç i Mercats

La Regidoria de Turisme, Comerç i Mercats de l'Ajuntament d'Eivissa aglutina les competències més directament relacionades amb la principal font d'ingressos i creació de llocs de feina de la nostra ciutat. El seu principal repte és fer front a la gran afluència turística dels mesos de juliol i agost i treballar per promocionar Eivissa i els seus atractius durant els mesos d’abril, maig, setembre i octubre.

Eivissa és l'única ciutat de Balears declarada Patrimoni Mundial per la Unesco, és una destinació molt atractiva per la seua gastronomia o patrimoni cultural i històric. Tot això la fa ideal per acollir turisme de creuers, esdeveniments professionals i esportius.

Un gran atractiu de la capital de l'illa és el seu petit comerç pel que la promoció de les principals zones comercials és altra de les línies fonamentals de feina d'aquesta regidoria.

Quant a mercats, els principals reptes de futur són les renovacions del Mercat Nou, la Peixateria i el Mercat Vell, així com la potenciació del Mercat Pagès, tots ells al centre o zones estratègiques de la ciutat. Aconseguir espais moderns, oberts a nous consumidors però on el producte local tingui un gran protagonisme és el gran objectiu per aconseguir que consumidors locals i visitants trobin en els nostres mercats espais de visita obligada.

Finalment, des d'aquesta regidoria es treballa per aconseguir una ocupació de la via pública raonable, que faci possible gaudir del carrer però també passejar tranquil·lament sense obstacles i molt especialment no posar-ho difícil a les persones amb mobilitat reduïda o algun tipus de discapacitat.

Tot això des del convenciment que la concertació entre el sector públic i privat és la millor manera de prendre noves mesures que serveixen per dinamitzar i millorar la nostra ciutat.

Per qualsevol suggeriment o proposta que ens vulgueu fer arribar, estam a la vostra disposició al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o al telèfon 971 397600.

Regidoria de Mobilitat i Cementeris

La Regidoria de Mobilitat i Cementeris compta amb dues àrees de vital importància per a la ciutadania. D'una banda la mobilitat i, de l'altra, la gestió dels dos cementeris municipals existents al municipi d'Eivissa.
L'equip de govern de l'Ajuntament d'Eivissa pretén, des de la Regidoria de Mobilitat, fomentar l'ús del transport públic amb l'objectiu de fer del municipi d'Eivissa una ciutat més amable per als vianants.
Es vol promoure un model de mobilitat més sostenible ambientalment i econòmicament, prioritzant l'ús del transport públic i la bicicleta enfront de la utilització del cotxe privat.
Des del departament de Cementeris es vol oferir un servei de qualitat als ciutadans, facilitant alguns dels tràmits de forma telemàtica.

Regidoria d’Educació i Normalització Lingüística

El compromís de la Regidoria d’Educació i Normalització Lingüística és oferir als ciutadans del municipi d'Eivissa tot un seguit de recursos que ajudin al seu creixement personal.

Tot i que el consistori no compta amb competències d'Educació transferides, sí és cert que l'Ajuntament vetla no només per la població jove d'aquest municipi, sinó també per les instal·lacions on estudien, s’ocupa de totes les infraestructures i posa a disposició del Govern nous terrenys per a usos educatius.

A més, i amb la finalitat que els més petits del municipi participin amb l'activitat municipal i sentin seva la ciutat, el Consistori forma part de diferents xarxes i agrupacions per emprendre i dur a terme experiències enriquidores en el seu desenvolupament, com ara l'organització de plens infantils on els joves realitzen les seves propostes per millorar la ciutat.

El Pla de la Infància, que actualment s'està redactant, o la integració de la ciutat d'Eivissa a l'Associació Internacional de Ciutats Educadores són mostra del compromís de l'equip de govern d'oferir a tots els seus habitants formació en valors i pràctiques de ciutadania democràtica.

Així mateix, des de l'administració municipal s'organitzen tallers i trobades destinades a les famílies amb l'objectiu de facilitar la relació entre pares i fills i obtenir millors resultats a l'hora de conèixer, comprendre i entendre el comportament dels més joves.

Equip de govern

 • Sra. Elena López Boned Primera tinent d’alcalde Regidora d’Urbanisme, Vies Públiques i Esports Dades de contacte: Adreça: Plaça d’Espanya, 1 07800 Eivissa Tel: 971 397 500 Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions:Càrrec
  Llegir més +
 • Sr. Aitor Morrás AlzugaraySegon tinent d’alcalde.Regidor de Mobilitat, Habitatge i Promoció EconòmicaDades de contacte: Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35. 07800 EivissaTel: 971 397 600 Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.ó i retribucions:Càrrec en
  Llegir més +
 • Sra. María del Carmen Boned Verdera Tercera tinent d’alcalde Regidora de Benestar Social, Gent Gran i Educació Dades de contacte: Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35. 07800 Eivissa Tel: 971 397
  Llegir més +
 • Sra. Estefania Torres Sánchez Dades de contacte: Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35. Tel: 971 397 600 Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions: Càrrec en règim de dedicació exclusiva, amb una
  Llegir més +
 • Sra. Dessiré Ruiz Mostazo  Dades de contacte: Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35. Eivissa, 07800 Tel: 971 397 600 Dedicació i retribucions: Càrrec en règim de dedicació exclusiva, amb una retribució
  Llegir més +
 • Sr. Jordi Salewski Pascual Dades de contacte: Adreça: carrer de Carles III, 4. 6è pis - Eivissa 07800 Tel: 971 199 635 Dedicació i retribucions: Càrrec en règim de dedicació exclusiva, amb una
  Llegir més +
 • Sra. Montserrat García Cuenca Dades de contacte: Adreça: c. de Canàries, 35 - Eivissa 07800 Telèfon: 971 397 600 Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions:  Càrrec en règim de dedicació exclusiva, amb una
  Llegir més +
 • Sr. José Juan Tur Cardona Dades de contacte: Adreça: c. de Pere Tur, 1 07800 Eivissa Tel: 971 305 966 Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions: Càrrec en règim de dedicació exclusiva,
  Llegir més +
 • Sra. Rosa María Rubio García Dades de contacte: Adreça: c. de Canàries, 35 - 07800 Eivissa Tel: 971 397 550 Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions:  Càrrec en règim de dedicació exclusiva, amb
  Llegir més +
 • Sr. Ricard Cliville Vila Dades de contacte:Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35. 07800 EivissaTel: 971 397 600 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  Llegir més +

Grup d'oposició

 • Regidor del Grup Municipal Popular Dedicació i retribucions:  Portaveu del grup. Percebrà en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació 1.150,- euros mensuals. Enllaç a: · Actualització de la Declaració de Béns i activitats 2019· Declaració de Béns
  Llegir més +
 • Regidor del Grup Municipal PopularDedicació i retribucions:  Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació.  Nascut a Eivissa en 1975. Diplomat en Turisme per la Universitat
  Llegir més +
 • Portaveu suplent del Grup Municipal Popular Diplomada en Ciències Empresarials per la Universitat de les Illes Balears, ha ocupat la Secretaria Autonòmica de Promoció Empreses i Ocupació i, posteriorment, la Direcció General de Comerç i Empresa del Govern balear durant
  Llegir més +
 • Regidora del Grup Municipal Popular Dedicació i retribucions:  Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació. Enllaç a:· Declaració de Béns i activitats 2019
  Llegir més +
 • Regidora del Grup Municipal Popular  Dedicació i retribucions:  Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació.  Enllaç a:· Declaració de Béns i activitats 2019
  Llegir més +
 • Regidor del Grup Municipal Popular Dedicació i retribucions: Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació.Nascut a Albox (Almeria) l'any 1969. És auxiliar administratiu i ha
  Llegir més +
 • Regidor del Grup Municipal Popular Dedicació i retribucions:  Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació.  Enllaç a:· Declaració de Béns i activitats 2019
  Llegir més +
 • Regidor del Grup Municipal Ciudadanos Dedicació i retribucions:  Portaveu del grup. Percebrà en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació 1.150,- euros mensuals.
  Llegir més +
 • Regidor del Grup Municipal Popular Dedicació i retribucions:  Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació. Enllaç a:· Declaració de Béns i activitats 2019
  Llegir més +
 • Regidor del Grup Municipal Ciudadanos Dedicació i retribucions:Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació.
  Llegir més +