Juliol 02, 2020

ajuntamentdaltvila

La Regidoria de Mobilitat i Cementeris compta amb dues àrees de vital importància per a la ciutadania. D'una banda la mobilitat i, de l'altra, la gestió dels dos cementeris municipals existents al municipi d'Eivissa.
L'equip de govern de l'Ajuntament d'Eivissa pretén, des de la Regidoria de Mobilitat, fomentar l'ús del transport públic amb l'objectiu de fer del municipi d'Eivissa una ciutat més amable per als vianants.
Es vol promoure un model de mobilitat més sostenible ambientalment i econòmicament, prioritzant l'ús del transport públic i la bicicleta enfront de la utilització del cotxe privat.
Des del departament de Cementeris es vol oferir un servei de qualitat als ciutadans, facilitant alguns dels tràmits de forma telemàtica.