Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Ordre del dia del Ple Extraordinari de 15 desembre de 2022

Ordre del dia del Ple Extraordinari de 15 de desembre de 2022

1a Convocatòria: 15 de desembre de 2022, a les 9:00. Saló de Sessions d'aquest Ajuntament

2a Convocatòria: 19 de desembre de 2022, a les 9:00. Saló de Sessions d'aquest Ajuntament

Enllaç a:
· Ordre del dia del Ple Extraordinari de 15 de desembre de 2022

En directe:
· Seguir en directe a Youtube

_____________________________________________________________________________________

Ordre del dia del Ple Extraordinari de 28 d’Octubre de 2022

Ordre del dia del Ple Extraordinari de 28 d’Octubre de 2022

1a Convocatòria: 28 d’Octubre de 2022, a les 9:00. Saló de Sessions d'aquest Ajuntament 

2a Convocatòria: 2 de novembre de 2022, a les 9:00. Saló de Sessions d'aquest Ajuntament

  Enllaç a:
· Ordre del dia del Ple Extraordinari de 28 d’Octubre de 2022

En directe:
· Seguir en directe a Youtube 

_____________________________________________________________________________

Regidories
Nombre d`articles:
12
Recursos Humans
Nombre d`articles:
3
Història
Nombre d`articles:
1
Comunicació Municipal
Nombre d`articles:
1
Empreses concessionàries
Nombre d`articles:
4
Organismes Municipals
Nombre d`articles:
4
Grups polítics
Nombre d`articles:
8
Actes institucionals
Nombre d`articles:
209
Fills Il·lustres
Nombre d`articles:
22
Edictes
Nombre d`articles:
1
Pressupostos
Nombre d`articles:
15
Alcaldia
Nombre d`articles:
2
Fill adoptius
Nombre d`articles:
11
Comptes
Nombre d`articles:
13
Període mitjà de pagament
Nombre d`articles:
1
Personal eventual
Nombre d`articles:
1
Ple
Nombre d`articles:
1
Convenis
Nombre d`articles:
1
Modificació dels pressupostos
Nombre d`articles:
1
Contractes Menors
Nombre d`articles:
1
Informes sobre morositat
Nombre d`articles:
1
Regidors
Nombre d`articles:
0
Resolucions judicials
Nombre d`articles:
1
Modernització
Nombre d`articles:
5
Liquidacions
Nombre d`articles:
8
Estructura municipal
Nombre d`articles:
2
Junta de Govern Local
Nombre d`articles:
2