Octubre 03, 2022

ajuntamentdaltvila

Formació interna

L'Ajuntament d'Eivissa regula la formació interna dels treballadors mitjançant el Conveni col·lectiu per al personal laboral i el pacte regulador de les condicions laborals del personal funcionari.

En tots dos documents s'estableix que la formació professional és un objectiu prioritari en l'estratègia de millora dels serveis que l'Ajuntament d'Eivissa presta als ciutadans, i que a més constitueix un factor bàsic de l'augment de motivació i integració dels empleats públics.

En aquesta línia, el consistori proposa polítiques de formació per a diferents casos, com l'adaptació a un nou lloc de treball, afavorir la promoció interna, i per al reciclatge i la capacitació professional.

Per a això, de forma anual, i negociat prèviament amb els representants dels treballadors, el Consistori elabora i aprova un Pla de Formació Contínua de Personal, que recull de manera planificada els objectius de la formació, les accions i cursos a realitzar.

Processos selectius

L'accés com a empleat públic a l'Ajuntament i els seus organismes autònoms s'aconsegueix després de superar el corresponent procés selectiu, sota els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, així com de publicitat de les convocatòries i de les seues bases, i transparència.

Les persones interessades poden accedir a tota la informació relacionada amb cada convocatòria i fer un seguiment de les puntuacions obtingudes a través de l'apartat “processos selectius” a la pàgina web municipal, sense necessitat de desplaçar-se personalment a les oficines municipals.

Durant el seu desenvolupament, es garantirà la imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció, així com la independència i discrecionalitat tècnica en les seues actuacions.

El sistema d'accés als diferents llocs de treball reservats a personal funcionari ve establert en la Relació de Llocs de treball de Personal Funcionari (RPT) i s'hi determina quins llocs són d'entrada i els que són susceptibles de proveir mitjançant la lliure designació o concurs de mèrits.

Per al personal laboral, el conveni col·lectiu preveu la provisió de llocs de treball davant la creació d'un nou lloc o bé per a una vacant, així com la promoció professional i interna, per als quals es convocaran les oportunes proves de selecció.

Regidoria de Recursos Humans

El departament de Recursos Humans és el responsable de l'administració i gestió del personal municipal que conforma l'Ajuntament d'Eivissa i que suma en l'actualitat 471 treballadors, entre personal funcionari i laboral.

Entre les seues múltiples funcions, s'encarrega d'organitzar els processos selectius per a l'ingrés del personal, així com d'elaborar i tramitar les convocatòries de promoció interna i provisió de llocs de treball.

És el departament que s'ocupa de la gestió de tot allò relacionat amb la vida laboral dels treballadors del consistori, des de la confecció de les nòmines i la certificació dels serveis prestats, fins a les incidències, a més de nombrosos tràmits.

Una de les seues principals funcions és presentar anualment davant l'òrgan competent la proposta de creació o modificació de places i llocs de treball, segons les necessitats plantejades pels serveis municipals i d'acord amb la disponibilitat pressupostària.

A més, és el departament encarregat de mantenir una relació directa amb els representants sindicals en totes les qüestions relacionades amb els drets laborals i l'organització interna dels treballadors.

La relació laboral entre l'Ajuntament d'Eivissa i el personal de la institució està regulada pel conveni col·lectiu per al personal laboral i pel pacte regulador de les condicions laborals del personal funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa.

La plantilla de personal de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms per a l'any 2016 és la següent:
Personal funcionari: 294
Personal laboral: 85
Personal eventual: 5
Personal laboral indefinit (no fix): 22
Patronat Municipal Museu d'Art Contemporani: 6
Patronat Municipal d'Esports d'Eivissa: 34
Patronat Municipal de Música d'Eivissa: 25


Centres de Treball:
Els empleats es troben distribuïts en diferents centres de treball:

Dalt Vila (Plaça d'Espanya, 1); Can Botino (carrer de Pere Tur, 1); Edifici Cetis I i II (carrer de Canàries, 35); C-19 (carrer de Castella 19); Can Ventosa (avinguda d'Ignasi Wallis, 25); Departament de Vies Públiques, Medi ambient i Mobilitat (carrer de Carles III, 4); UTS Eixample i Escoleta Municipal (carrer Fra Vicent Nicolau, 7); UTS Sa Riba (Plaça de sa Riba, 12); UTS Ponent (carrer de Formentera, 11) i Servei d'Ocupació (carrer de Vicent Serra, 25).

També es troben al Centre de Protecció d'Animals (Ctra. Eivissa- Sant Antoni, km.3,5 Sa Coma); Cementeri Vell (av. de Sant Jordi s/n.); Cementeri Nou (barri de Cas Mut s/n); Viver d'Empreses (carrer de l'Arquebisbe Cardona Riera, 19); Museu Puget (carrer de Sant Ciriac, 16); Centre Madina Yabisa (carrer Major, 2); Dipòsit municipal de vehicles (carrer Voluntariat, 5).

Els centres de treball inclouen a més l'Escoleta Can Cantó i els col·legis Sa Blanca Dona, Can Misses, Can Cantó, Cas Serres, Portal Nou, Poeta Villangómez, Sa Graduada, Sa Joveria i Sa Bodega. Casa Broner, Museu d'Art Contemporani d'Eivissa i les piscines municipals Es Viver i Can Misses, també integren la xarxa d'espais municipals d'Eivissa.

Equip de govern

 • Sra. Elena López Boned Primera tinent d’alcalde - Portaveu Regidora de Vies Públiques, Esports i Projectes Europeus Partit polític: PSOE Dades de contacte: Adreça: Plaça d’Espanya, 1 07800 Eivissa Tel: 971 397 500
  Llegir més +
 • Sr. Aitor Morrás AlzugaraySegon tinent d’alcalde.Regidor de Mobilitat, Habitatge i Promoció EconòmicaPartit polític: Unidas Podemos - Unides PodemDades de contacte: Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35. 07800 EivissaTel: 971 397 600 Correu
  Llegir més +
 • Sra. María del Carmen Boned Verdera Tercera tinent d’alcalde Regidora de Benestar Social, Gent Gran i Educació Partit polític: PSOEDades de contacte: Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35. 07800 Eivissa Tel:
  Llegir més +
 • Sra. Estefania Torres Sánchez Regidora de Recursos Humans i Economia i Hisenda Partit polític: PSOE Dades de contacte: Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35. Tel: 971 397 600 Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  Llegir més +
 • Sra. Dessiré Ruiz Mostazo Regidora de Turisme i Comerç Partit polític: PSOE Dades de contacte: Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35. Eivissa, 07800 Tel: 971 397 600 Dedicació i retribucions: Càrrec
  Llegir més +
 • Sr. Jordi Salewski Pascual Regidor de Medi Ambient, Urbanisme i Activitats Partit polític: Independent llista PSOE Dades de contacte: Adreça: carrer de Carles III, 4. 6è pis - Eivissa 07800 Tel: 971 199
  Llegir més +
 • Sra. Montserrat García Cuenca Regidora de Participació Ciutadana, Igualtat, Transparència i Benestar Animal Partit polític: PSOE Dades de contacte: Adreça: c. de Canàries, 35 - Eivissa 07800 Telèfon: 971 397 600 Correu electrònic:
  Llegir més +
 • Sr. José Juan Tur Cardona Regidor de Cultura, Patrimoni i Normalització LingüísticaPartit polític: Independent llista PSOEDades de contacte: Adreça: c. de Pere Tur, 1 07800 Eivissa Tel: 971 305 966 Correu electrònic:
  Llegir més +
 • Sra. Rosa María Rubio García Regidora de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i VoluntariatPartit polític: PSOEDades de contacte: Adreça: c. de Canàries, 35 - 07800 Eivissa Tel: 971 397 550 Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació
  Llegir més +
 • Sr. Ricard Cliville Vila Regidor de Servei d’Atenció a la Ciutadania, Padró, Festes, Joventut i CementirisPartit polític: Unidas Podemos - Unides Podem Dades de contacte:Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35. 07800 EivissaTel: 971
  Llegir més +

Grup d'oposició

 • Regidor del Grup Municipal Popular Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions:  Portaveu del grup. Percebrà en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació 1.150,- euros mensuals.Biografia: José Vicente Marí Bosó va néixer el 1970. Està casat i
  Llegir més +
 • Regidor del Grup Municipal Popular Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions:  Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació.  Nascut a Eivissa en 1975. Diplomat en Turisme
  Llegir més +
 • Portaveu suplent del Grup Municipal Popular Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions:Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació. Biografia i CV:Diplomada en Ciències Empresarials per la
  Llegir més +
 • Regidora del Grup Municipal Popular Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions:  Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació. Enllaç a:· Declaració de Béns i activitats 2019
  Llegir més +
 • Regidora del Grup Municipal Popular  Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions:  Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació.
  Llegir més +
 • Regidor del Grup Municipal Popular Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions: Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació.Nascut a Albox (Almeria) l'any 1969. És auxiliar administratiu
  Llegir més +
 • Regidor del Grup Municipal Popular Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions:  Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació.
  Llegir més +
 • Regidor del Grup Municipal Ciudadanos Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions:  Portaveu del grup. Percebrà en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació 1.150,- euros mensuals.
  Llegir més +
 • Regidor del Grup Municipal Popular Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions:  Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació. Enllaç a:· Declaració de Béns i activitats 2019
  Llegir més +
 • Regidor del Grup Municipal Ciudadanos Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions:Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació.
  Llegir més +