Febrer 02, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Aquesta matinada l'embarcació “Lars” ha accedit a la zona delimitada de prohibit fondejar al voltant de l'emissari de Talamanca.

Ahir per la nit va ser detectada e identificada pels Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil (GEAS). Actualment l'embarcació es troba requisada per Capitania Marítima fins l'abonament de les multes corresponents per fondejar i abandonar l'embarcació en una zona prohibida.

Per part de Capitania Marítima s'estan portant a terme les actuacions pertinents per treure l'embarcació sense afectar emissari i traslladar-la a un altra punt d'amarrament fins que pugui ser recuperada pel seu propietari.

S'han trencat dos boies de les que té instal·lades l'Ajuntament per delimitar la zona de fondeig prohibit, fet que s'ha posat en coneixement de Capitania Marítima, i ara es requerirà al propietari per a que respongui els danys causats.

Eivissa, 28 de juny de 2016