abril 23, 2024

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

CetisEl Jutjat Contenciós Administratiu 3 desestima el recurs d'Autobuses San Antonio SA i Voramar el Gaucho SL que pretenien que s’anul·lés l’acord de ple i rebre indemnització per danys i perjudicis.

El Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Palma ha dictat sentència favorable a l’Ajuntament d’Eivissa en el procés iniciat pel recurs de les empreses Voramar el Gaucho SL i Autobuses San Antonio SA contra l’acord de les tarifes del CETIS aprovat pel ple de l’Ajuntament a l’any 2013. Les dues empreses consideraven que l’ajuntament havia incomplert el procediment per a l’aprovació de les tarifes, que aquestes no es podien imposar a tercers, i estimaven que les tarifes excedien el màxim fixat als plecs de prescripcions de la concessió i al projecte d’explotació del CETIS. Per tot això, sol·licitaven l’anul·lació de l’acord municipal aprovatori de les tarifes i una indemnització per danys i perjudicis per les conseqüències que, en la seva opinió, s’havien produït durant el temps que aquestes tarifes varen estar en vigor.

La sentència desestima totes les peticions dels demandants i avala l’aprovació per part del ple de l’Ajuntament d’Eivissa de les tarifes, tant pel que fa a les de 2005 com a les modificades de 2013. A més, fixa algunes qüestions que són de molt d’interès per a la total clarificació d’alguns conceptes que s’han posat en dubte: per exemple, la sentència diu clarament que les tarifes ‘no poden ser qualificades com a taxes ni preus públics, sinó que s’han de considerar preus privats que rep el contractista/concessionari com a retribució derivada del contracte subscrit amb IMVISA, i que determina l’Ajuntament d’Eivissa’.

També queda clar a la sentència que aquestes tarifes es poden anar ajustant i regulant durant el temps en funció dels ingressos totals que en cada moment estigui generant el complex CETIS, no només l’estació d’autobusos, tal i com sempre s’ha defensat per part dels diferents equip de govern de l’Ajuntament d’Eivissa.

L’equip de govern municipal considera importantíssima aquesta sentència perquè si bé no alterarà l’acord al que s’ha arribat amb el Consell i que s’ha plasmat en un conveni de col·laboració per aconseguir l’obertura de l’estació durant els propers mesos, sí ajuda a aclarir molts de conceptes que fins ara s’havien posat en dubte i avala la gestió i tramitació de l’Ajuntament d’Eivissa en tot aquest assumpte.

De fet, l’equip de govern està convençut que aquesta sentència és fonamental de cara al procés penal que s’ha instat també en relació al CETIS i que poc a poc quedarà demostrat que no té cap base perquè està sustentat en premises errònies com les que ara queden desmuntades amb aquesta sentència.