Juliol 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Col·legi Can MissesL'Ajuntament d'Eivissa ha duit a terme feines de conservació, manteniment i vigilància als 9 centres escolars per valor de 746.665,08 euros durant l'any 2015. Aquesta despesa s'ha invertit en servei de manteniment, vigilància i servei de neteja segons es desprèn de la memòria de l'informe anual de la regidoria d'educació.

Les regidories d'Educació i Urbanisme desenvolupen les competències que té assignades l'Ajuntament d'Eivissa en matèria de centres escolars, que son la vigilància de l'escolaritat obligatòria i la conservació dels edificis de centres docents.

Per tal d'implementar les intervencions que es fan als centres escolars, es reuneix la Comissió de Conservació i Manteniment periòdicament i analitza les demandes juntament amb els equips directius dels centres que poden presentar les seves peticions també a traves de  la seu electrònica municipal.
En aquesta comissió es donen respostes, planifiquen i executen les accions necessàries per al manteniment dels centres i si escau es comunica a l'IBISEC per tal que executi les deficiències dels centres escolars.

Pel que fa als serveis en el que hi participa l'Ajuntament d'Eivissa a les nou escoles del municipi cal destacar la comissió tècnica de conservació dels centres escolars, formada pel Cap de Servei d'Educació, Arquitecta tècnica, Enginyer i personal administratiu que té per objecte la coordinació de les obres que s'han de dur a terme als centres; el servei de manteniment i vigilància dels centres escolars. Actualment cada centre educatiu disposa d'un Auxiliar de Serveis, en total 9 bidells a jornada completa que s'encarreguen de solucionar petites reparacions, vigilància i manteniments i el servei de neteja; una operària de neteja per escola i els que tenen dos línies en disposen de dos. En total hi ha 15 treballadores de la neteja als centres escolars del municipi.

Les principals actuacions que s'han fet a les escoles, d'entre altres, són les següents:
· CEIP Can Misses: Canvi dels tancaments exteriors de les finestres de les aules d'infantil.
· CEIP Poeta Villangòmez: Instal·lació d'envelats al pati d'infantil per a crear espais d'ombra.
· CEIP Can Cantó: Adequació de vestuaris a les pistes esportives.
· CEIP Cas Serres: Reparació del porxo i diferents obres estructurals.
· CEIP Portal Nou: Adequació i reparació de l'aula UECO (Alumnes amb necessitats especials) i posada en marxa de l'ascensor.
· CEIP Sa Graduada: Reparació de la climatització del centre i reparació dels banys de l'escola.
· CEIP Sa Joveria: Adequació del pati d'infantil al projecte del centre, instal·lació de dues pèrgoles i caseta.
· CEIP Blanca Dona: Reforma i adaptació dels banys de la primera planta a alumnes amb necessitats especials.
· CEIP Sa Bodega: Instal·lació d'envelats al pati d'infantil i circuit d'educació vial.