Juliol 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

UA 27L'Ajuntament d'Eivissa ha tingut coneixement de la sentència que autoritza l'entrada i ocupació dels habitatges de propietat municipal adquirits per expropiació forçosa ubicats a la UA27, UA 2 i 3, del barri de sa Penya.

Segons la sentència, l'Ajuntament disposa a partir d’ara d'un termini de quatre mesos per entrar en aquestos domicilis, havent-se de comunicar amb 15 dies d'antelació a les persones afectades.

Com ja sabeu, la Regidoria de Patrimoni i el Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, juntament amb les regidories de Benestar Social i Policia Local, ja han vingut treballant en el pla d’actuació per al moment en que arribés aquesta sentència, que sempre s’ha donat per fet que havia de ser favorable a l’Ajuntament. Tot i així, una vegada dictada la sentència, s’acceleraran tots els treballs per tal d’executar la sentència i començar el projecte de recuperació del barri de sa Penya que l’Ajuntament té en projecte des de fa uns anys.

Enllaç a:
· Sentència
· Tall de veu 1 del regidor de Patrimoni, Pep Tur
· Tall de veu 2 del regidor de Patrimoni, Pep Tur
· Tall de veu del Tinent d'Alcalde de Benestar Social, Joan Ribas