abril 12, 2024

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Obres millorar fluidesa

En aquests moments esta en marxa la construcció d'una rodona situada al carrer de Cas Dominguets, a l'alçada del camí Vell de Sant Mateu. Es tracta d'una zona d'alta confluència d'accidents a causa de la dificultat de maniobra i poca visibilitat la qual cosa fa indispensable una reordenació del transit mitjançat la construcció d'una rodona que a més donarà fluïdesa als vehicles.

Per altra banda, s'ha executat una illa provisional al creuer de Raspallar amb la carretera de Puig den Valls que, degut als bons resultats que esta donant, es preveu executar de forma definitiva juntament amb una altra illa que dirigeix la circulació al creuer de Raspallar amb el carrer de sa Blanca Dona.

El pressupost d'adjudicació ha estat 45.859,00€ i l'empresa que executa l'obra és Construcciones y Mejoras Sa Torre. SL.