Desembre 05, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

PressupostosEivissa, 12 de desembre, 2014.- L'alcaldessa d'Eivissa, Virginia Marí, ha qualificat el projecte de pressupostos pel 2015 de l'Ajuntament d'Eivissa, que aconsegueix els 50 milions d'euros, com uns comptes “realistes, responsables i que busquen la solvència econòmica. Tenint en compte el context econòmic en el qual ens trobem, s'ha fugit de grans titulars, de grans projectes i s'ha treballat per atendre a les necessitats reals del dia a dia dels ciutadans, dels barris i, en general, del municipi d'Eivissa”. Marí ha definit els comptes municipals de l'any que ve com “una eina que ens permetin, ajustant-nos a les necessitats actuals, garantir la qualitat de vida en tots els barris de la ciutat, incrementant els grans contractes de serveis públics com l'enllumenat, parcs i jardins, aigua, neteja i recollida d'escombraries, als quals es destina entorn de 24 euros de cada 100”.

Per a la primera edil, aquests pressupostos atorguen als ciutadans d'Eivissa el protagonisme que es mereixen, amb notables augments en les partides de benestar social i de l'educació: “Així mateix, volem que Eivissa sigui un municipi que incentivi la nostra principal activitat econòmica, el turisme, i en el qual els emprenedors, els treballadors i els qui dediquen la seva activitat professional al comerç, se sentin recolzats i recolzats, per això s'ha incrementat la partida de comerç, turisme i PIMES en més d'un 22%”.

Marí ha assenyalat que són uns pressupostos “austers, però són rigorosos i coherents. Per a això anirem a controlar la despesa, evitar l'endeutament i treballar per gestionar una administració pública competitiva i solvent”.

La regidora d'Hisenda i Pressupostos, Maria Fajarnés, ha desgranat els principals punts del projecte i ha destacat que la xifra de 50 milions d'euros suposa un increment moderat del 3’5% pel que fa a l'any passat, que van arribar als 48'3 milions d'euros. Aquest augment respon, d'una banda, a l'important increment en les aportacions de transferències de l'Estat per a despeses corrents de l'Ajuntament i, d'altra banda, a l'augment del 10% del valor cadastral de l'IBI que no suposa cap càrrega al contribuent per la decisió que va adoptar l'equip de Govern d'adaptar el tipus impositiu.

Amb aquest augment dels ingressos s'aconsegueix un doble objectiu:

1.- Donar cobertura a tots els serveis bàsics dels vesins del municipi.

2.-Racionalitzar el deute de l'Ajuntament. A la fi de l'any que ve, del 2015, la situació financera de la institució serà millor que a l'inici d'any, ja que no es preveuen noves operacions d'endeutament.

Fajarnés ha indicat que “el control de la despesa i la reducció de l'endeutament són, així, dues de les claus dels pressupostos de l'any que ve i que se sumen a altres línies bàsiques, centrades en l'atenció als veïns i als barris de la ciutat, el suport a la reactivació econòmica i l'aposta per la qualitat dels serveis públics”. Així al pressupost destinat a serveis socials i assistencials, augmenta pel que fa el 2014 en un 43'8%, aconseguint els 2'6 milions d'euros. En educació, el pressupost puja un 5%, ja que s'augmenta la partida destinada al manteniment de les escoletes i els col·legis públics del municipi i es duplica l'aportació de les ajudes per a l'adquisició dels llibres de text.

"D'altra banda, pel que fa als grans contractes que cobreixen serveis públics essencials com a recollida d'escombraries, parcs i jardins i enllumenat públic; i les polítiques de protecció i millora del medi ambient, contemplen pujades en les partides: 326'2% d'augment pel qual fa el 2014 en recollida d'escombraries, un 10'3% més en parcs i jardins, un 51'8% més en enllumenat públic i un 28'2% en polítiques de Medi ambient". Destaca també en el referit a l'apartat de despeses la contenció de les despeses de personal que no experimenten cap increment (-0,022%) i es preveu reduir en un 13'9% les càrregues financeres el que suposarà un important estalvi als vesins d'Eivissa en concepte d'interessos.

Finalment, quant a la inversió, l'any que ve es realitzarà amb fons propis de l'Ajuntament, sense condicionar aquestes inversions a una sèrie d'operacions immobiliàries, per la qual cosa es pot garantir la seva realització, aconseguint la xifra d'1.330.440 euros. Entre les inversions previstes, s'inclouen millores en tots els barris de la ciutat, en les instal·lacions esportives, en el Patrimoni Històric i a les platges del municipi.

“M'agradaria assenyalar que són uns pressupostos en els quals es busca, de manera especial, el consens de tots els grups polítics de l'Ajuntament d'Eivissa, ja que, després de les reunions que s'han mantingut amb els membres de l'oposició, s'han contemplat les iniciatives d'aquells grups que han presentat propostes”, ha indicat María Fajarnés, “en aquest sentit, apel a la responsabilitat de tots perquè els comptes de l'any que ve s'aprovin i confii en què això succeeixi en el proper ple dels pressupostos”.