Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

VaixellL'Ajuntament d'Eivissa ha adjudicat a l'empresa Nàutica Castavi, SL els treballs per a la retirada i descontaminació de les restes de l'embarcació varada des de fa aproximadament tres anys a la zona d'Illa Plana. La retirada d'aquesta embarcació de dimensions considerables i que, amb el pas del temps i l'arribada de temporals, s'ha partit en dos, tindrà un cost de 10.340 euros, IVA exclòs.

La impossibilitat de localitzar als seus propietaris i els temporals i el vandalisme han convertit l'embarcació en el que, segons el parer dels tècnics municipals, seria considerat un "residu" abandonat al mar. La llei 22/1988 de Costes estableix dins de les competències municipals regulades en l'article 115 mantenir les platges i llocs públic de bany en les degudes condicions de neteja, higiene i salubritat.

Per això, l'Ajuntament d'Eivissa ha considerat necessari procedir a la retirada de les restes d'aquesta embarcació a la vista de l'impacte paisatgístic que produeix a la zona on ha quedat enclavada i del perill ambiental i ecològic que, durant tot aquest temps, han suposat i continuen suposant els motors i dipòsits de combustible i oli de l'embarcació, exposats a les condicions climatològiques i a actes de vandalisme que podrien provocar el seu trencament i fuites de combustible al mar.

Per la complexitat dels treballs, en els quals es requereixen actuacions de reflotament, embarcacions específiques, assegurances ambientals i la presència de bussos professionals, l'Ajuntament només va obtenir ofertes per a la retirada de les restes per part de dues empreses.