Octubre 05, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

L'Ajuntament d'Eivissa ha iniciat aquesta setmana la renovació de les pistes esportives dels CEIPS de Cas Serres I Poeta Villangómez amb un pressupost de 274.252,3 euros.
Les obres les està executant l'empresa Hermanos Parrot S.A i disposa d'un termini de dos mesos per finalitzar les feines.

El projecte consisteix en la millora del paviment esportiu de formigó porós existent en les pistes exteriors de les escoles de Poeta Villangomez i de Cas Serres, mitjançant la construcció d'un nou paviment de resines acríliques sobre un aglomerat asfàltic. Posteriorment, es realitzarà l'acabat de la superfície del nou paviment amb pintura acrílica especial per paviments esportius, de primera qualitat, diferenciant els terrenys de joc I el marcatge de les diferents pistes amb pintura acrílica especial per paviments esportius.

La solució tècnica adoptada consisteix en la construcció d'un nou paviment de tipus impermeable, compost per un sistema de resines acríliques formada per tres capes sobre el paviment existent. Aquestes capes aniran sobre un nou paviment d'asfalt, ja que l'actual solera de formigó està sent enderrocada.

Des de l'Ajuntament d'Eivissa s'ha considerat que el desenvolupament d'aquest projecte, portarà molts beneficis tant per l'alumnat del centre com pels usuaris de les activitats que es duen a terme fora de l'horari escolar. La regidora de Vies Públiques, Elena López, ha afirmat que 'precisament durant l'estiu, estem duent a terme obres de millora tant a les instal·lacions esportives del Patronat com a les escoles que no donen servei durant aquests mesos donat que és l'època idònia per a escometre les millores que necessiten per tal que l'alumnat pugui iniciar el curs, en aquest cas, amb els patis esportius nous I més segurs'.

Durant l'obra, també s'executarà una nova instal·lació de recollida d'aigües pluvials per tal de millorar el drenatge.