Novembre 26, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Incorporació romanent i projectesLa incorporació del romanent s’aprova al pròxim ple i servira per a dur a terme projectes com la remodelació del carrer de Pere Francès i inversions a les escoles del municipi, entre d’altres projectes.

L’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, i la regidora d’Hisenda, Estefania Torres, han presentat aquest matí els principals projectes en els que s’invertiran els 9.022.863 milions d’euros provinents dels romanents municipals.

La incorporació de crèdit al pressupost, que s’aprova al pròxim ple de l’Ajuntament d'Eivissa que tindrà lloc aquest dijous, té per objectiu impulsar projectes de millora per la ciutat i atindre les necessitats de la ciutadania.

Les inversions previstes amb els 9 milions d’euros abasten totes les àrees de l’Ajuntament d’Eivissa i en destaquen importants projectes com la remodelació del carrer de Pere Francès, valorada en 2,3 milions d’euros; projectes als centres d’Educació Primària i Infantil del municipi d’Eivissa amb una inversió prevista de 1’5 milions d’euros; la segona fase de rehabilitació des Revellí amb 259 mil euros, la millora dels espais enjardinats de la ciutat i la millora de l’eficiència energètica a les escoles amb un pressupost de 1,3 milions d’euros.

L’alcalde d’Eivissa, ha afirmat que’ amb la incorporació dels 9 milions d'euros al pressupost donam un impuls econòmic a la ciutat d'Eivissa, modernitzant-la, seguim fent front a reptes com les inversions als centres escolars del municipi. Podríem dir que és una inversió històrica que suma més de 2 milions d’euros, perquè els més petits són el present i futur i hem de donar exemple’.

‘Son actuacions que abasten a tota la ciutat d’una manera o d’un altra amb un fort component d’inversió. Des de actuacions a la via pública, a les zones enjardinades, eficiència energètica o actuacions a totes les escoles del municipi’, ha afegit l’alcalde d’Eivissa.

La regidora d’Hisenda, Estefania Torres, ‘la incorporació de romanents abasta totes les regidories i dels 9 milions d’euros que s’incorporen al pressupost ordinari, 5’7 es dediquen a inversió, 2’8 a despesa corrent i la resta a contractactió de personal’.

En relació al projecte de remodelació integral del carrer de Pere Francès, és una de les inversions més necessàries i importants que, una vegada s’aprovi el romanent, ja es disposa del projecte i passara a licitació, amb la previsió d’inici d’execució per a principis de 2023.

Aquest carrer arrossega diverses deficiències com el mal estat de l’empedrar de la calçada, el radi de curvatura de les voreres i les reparacions continues del sistema de proveïment d’aigua.
El projecte de rehabilitació tracta la totalitat del carrer que va des de l'avinguda de Bartomeu Rosselló fins al carrer de Mallorca, en una superfície total de 6.300 metres quadrats.

S'actua sobre tota la infraestructura urbanística relacionada amb les voreres i es modernitza el traçat viari i per als vianants i els seus accessos dins de la trama urbana, millorant les condicions d'ús dels vianants i les bicis.
Així mateix es realitza un canvi amb noves infraestructures hídriques i elèctriques, actualitzant la xarxa de sanejament i de pluvials.
També es reformarà el parc infantil i algunes jardineres de la plaça d’es Pratet.

A més d’aquesta inversió a un dels carrers de la ciutat, s'afegeixen d’altres al departament de Vies com és una nova partida per a continuar amb el pla d’asfaltats a la ciutat, amb 871.000 euros amb l’asfaltat dels carrers de Cas Dominguets, carrer Can Bufí, carrer de Ses Feixes, carrer de Talamanca, carrer Cosme Vidal Llácer, carrer És Raspallar, camí de Ca Bellet, camí des cap de s’Empedrat, carrer de Josep Llaudes Bermeu i passatge Simón Pouet.

També es preveu la reposició i ampliació de voreres al barri d’Illa Plana amb l’arreglo de les voreres i rajoles de diferents trams dels carrers de la Mola, Sant Francesc de Formentera i les cruïlles dels carrers de s’Espartar, Espardell i Espalmador. Així mateix s'ampliaran voreres formant cantonades per millorar la mobilitat dels vianants.

Pel que fa a les inversions als centres escolars del municipi, es preveu una inversió d’1’5 milions d’euros que aniran destinats a la pintura de tots els centres, tant interior com exterior; l’adquisició i instal·lació d’un tendal per a l’escola de sa Bodega i els canvi dels patis interiors a l’escola de Can Misses, Blanca Dona i Portal Nou.

L’Ajuntament d’Eivissa, a través del departament d’Educació, ha decidit iniciar de manera progressiva la reforma dels 5 parcs infantils de les escoles de CEIP Sa Blancadona, CEIP Portal Nou, CEIP Can Misses, CEIP Can Cantó, CEIP Sa Graduada.

Per això s’han realitzat, en una primera fase, els projectes de reforma de Sa Blancadona amb 80.216, 45€ IVA inclòs, Portal Nou 68.454, 39€ IVA inclòs i Can Misses 62. 059, 02€ IVA inclòs.

Seran parcs infantils inclusius i igualitaris, en els que qualsevol infant amb mobilitat reduïda hi podrà participar.

Continuant amb les inversions als centres d’Educació Infantil i Primària del municipi, des del departament de Medi Ambient es preveu l’execució dels projectes d’instal·lacions fotovoltaiques i millora de l’eficiència energètica a 7 escoles del municipi amb una inversió de 1.3 milions d’euros. Aquest projecte està cofinançat amb fons Feder.

Les inversions per escoles en aquest concepte són: CEIP Sa Bodega amb 131.552,14 euros; CEIP Can Misses amb 180.765,14 euros; CEIP Sa Joveria amb 150.724,58; CEIP Cas Serres amb 138.657,04 euros: CEIP Can Cantó 149.871,51 euros; edifici CETIS amb 82.202,52 euros i edifici de can Ventosa amb 123.138,07 euros.

Dins l’àrea de Medi Ambient es preveu una actuació de neteja i manteniment dels principals canals de Ses Feixes.
Els treballs consistiran en el desbrossament perimetral dels canals, feina que es realitzarà de manera manual, el dragat dels canals, la retirada de fangs i restes d’enderrocs, ja de forma mecànica. Aquest projecte compta amb un pressupost de 72.981,83 euros.

D’altra banda, també s’ha previst la renovació de les papereres del barri de la Marina i la renovació de 25 trams de passarel·les de platges entre d’altres projectes.

Pel que fa a la zona patrimonial, els romanents incorporen una partida de 259.492,17 euros amb la que es preveu dur a terme la segona fase de rehabilitació d’Es Revelli, l’últim element que queda per intervenir a la murada d'Eivissa una vegada s’han restaurat tots els baluards.
Actualment s'estan duent a terme les obres de consolidació i exploratòries des Revellí. Aquestes obres inclouen, a més de l'excavació arqueològica, l'execució d'una sèrie de rampes contínues fins a aconseguir el punt més alt del monument. Aquestes rampes permeten realitzar la segona fase, condicionar-les com a itineraris, amb rampes il·luminació exterior, senyalística i mobiliari per a fer el monument accessible i visitable al públic.

A l’àrea d’Esports es preveuen els projectes d’impermeabilització de la coberta de les pistes de pàdel d’es Viver amb un pressupost de 48.058,40 euros i la restauració del paviment del parquet del pavelló del poliesportiu d’es Viver amb 33.874,73 euros.

A l’àrea de jardins es preveu un pressupost de prop de 200 mil euros destinats a fer una planificació a totes les zones enjardinades de la ciutat i dur a terme les reparacions en cobertes, conglomerats, acabats, reposicions de plantes en zones enjardinades de la ciutat que necessiten una intervenció per tal de donar solució a aquestes reparacions i millores que són molt necessàries. També es preveu la instal·lació de sistemes de reg eficients, intel·ligents i sostenibles.

D’altra banda també s’atenen les peticions de les diferents associacions veïnals de San Pablo, Ses Figueretes i Tres Barrios, pel que fa a la instal·lació de tarimes, bancs i cadires.

Des de l’àrea de Recursos Humans, es preveu també la contractació de 15 persones: 11 places d'Auxiliar de gestió administrativa per sis mesos, 1 plaça d'Auxiliar de serveis per sis mesos; 1 plaça d'educador socials, una plaça de treballador social, 1 tècnic de processos i millora continua i 1 plaça de lletrat; Tot això amb e objectiu de donar un impuls a tots els projectes que tenim en marxa.

Aquest nou personal anirà destinat al SAC, Cementeris, Festes, Recursos Humans, Benestar Social, PMD, Modernització, habitatge, Benestar Animal i Mercats.

Wpp