Agost 18, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Ple pressupostosEl ple també ha aprovat l’amortització i modificació de places l’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de 2022 de l’Ajuntament d’Eivissa i els seus òrgans autònoms i consorci amb un total de 2’8 milions d’euros.

El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa ha aprovat inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l'any 2022, integrat pels Pressupostos de l'Ajuntament d'Eivissa, del Patronat Municipal d'Esports, del Patronat del Museu d'Art Contemporani, del Patronat Municipal de Música i del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, amb un total de 75 milions d'euros, dels quals 14,5 milions estan destinats a inversions. Es tracta d'un pressupost que no contempla pujada d'imposts encara que sigui un 10,29% més alt que el de l'any 2021 i que comptarà amb finançament extern a través de Fons Europeus, Capitalitat o Govern Central.

La regidora d'Hisenda de l'Ajuntament d'Eivissa, Estefania Torres, ha dit que el pressupost per a l'any 2022 es basa en diversos eixos fonamentals. Per una banda, és un pressupost molt inversor que aprofita al màxim el finançament extern amb importants aportacions d'altres administracions i amb l'objectiu de contribuir a la millora de les infraestructures i la modernització de la ciutat, i, per tant, a la seva reactivació econòmica. En segon lloc, es tracta d'un pressupost que continua centrant la seva atenció en les persones, especialment en aquelles a les quals la crisi associada a la pandèmia del COVID-19 ha col·locat en situació de necessitat, i finalment, és un pressupost que contínua amb el manteniment i millora dels serveis que presta l'Ajuntament.

Amortització i modificació de places

L'Ajuntament d'Eivissa, a la vista de les diferents reunions amb els diferents departaments municipals, s'ha considerat urgent i inajornable la necessitat de crear places noves, així com d'amortitzar places ja existents i la modificació de la denominació d'una plaça.

Per altra banda, el ple extraordinari ha aprovat la creació de noves places de personal funcionari. Les places creades són 1 plaça de Tècnic/a Mig de Gestió, per a l'acompliment del lloc de treball de tècnic/a mig de gestió de programes, pel Servei de Comerç i Turisme; 1 plaça d'Arquitecte Tècnic, de l'escala d'administració especial, per a l'acompliment del lloc de treball de tècnic/a mig d'urbanisme, obres, serveis i medi ambient, pel Servei de Vies Públiques; 1 plaça d'Enginyer Tècnic Industrial, de l'escala d'administració especial, per a l'acompliment del lloc de treball de tècnic/a mig d'urbanisme, obres, serveis i medi ambient, pel Servei de Vies Públiques.

També, i en aplicació de la taxa de reposició per a l'any 2022, es creen 3 places: 1 plaça de tècnic/a de Medi Ambient, per a l'acompliment del lloc de treball de tècnic/a mig d'urbanisme, obres, serveis i medi ambient, pel Departament de Medi Ambient; 2 places d'auxiliar administratiu/va, per a l'acompliment del lloc de treball d'auxiliar de gestió administrativa polivalent pel Departament de Gestió Tributària i l'altra per l'acompliment del lloc de treball d'auxiliar de Biblioteca.

Pel que fa al personal laboral, es crea 1 plaça d'encarregat/da de Brigada, per l'acompliment del lloc de treball d'encarregat/da de brigada. Aquesta plaça és de promoció interna i s'amortitzaria una plaça d'operari de jardineria; 2 places d'Oficial de Primera, grup professional oficial de primera i divisió funcional oficis, per l'acompliment del lloc de treball d'oficial de primera. Aquestes places són de promoció interna i s'amortitzarien dues places d'operari de jardineria.

Pel que fa al personal eventual es crea una plaça de personal eventual de director/a de Projectes amb funcions concretes assignades d'identificar oportunitats d'accés a finançament extern a l'ajuntament per impulsar projectes d'inversió o de desenvolupament local, coordinar la redacció de projectes d'inversió o desenvolupament local, finançats amb fons propis o externs, amb les diferents àrees municipals i les assistències tècniques externes, en el cas que aquestes siguin necessàries.

Aprovació del Pla Estratègic de subvencions

El Ple també ha aprovat el Pla estratègic de subvencions de 2022 de l'Ajuntament d'Eivissa i els seus òrgans autònoms i consorci adscrit. En aquest sentit, s'ha aprovat un total de 2,8 milions d'euros. Dins d'aquest pla en destaquen els 500 mil euros en subvencions per al lloguer d'habitatge, 992.602 euros en Benestar social comunitària que van destinats a diferents convenis entre els quals en destaquen Càritas i Creu Roja per a promoure i reforçar l'atenció a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat social del municipi i en situació d'emergència social creada pel COVID-19, així com aportacions a convenis d'acció social amb diferents entitats com APNEEF, Amadiba, Club Nàutic, ASPANADIF, APACC.

També en destaquen les subvencions en promoció social amb ajudes a la formació acadèmica i pràctica i a la inserció laboral, el foment de l'ocupació; en polítiques d'educació i cultura amb els premis i beques dirigides a estudiants amb un total de 200.000 euros; 138.000 euros en els diferents convenis amb clubs esportius i el suport dels atletes locals que promociones Eivissa com a ciutat Patrimoni Mundial; 193.000 euros en comerç, turisme i petites i mitges empreses i 232.625 euros en participació ciutadana, pagaments de lloguers, entre altres assumptes.

Enllaç a:
· Detall pressupost 2022

Wpp