Octubre 22, 2021

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Ple 28 juny 2021Amb aquest crèdit s’impulsaran projectes com la remodelació de la avinguda d’Isidor Macabich, la construcció de la Casa de la Música o reforma de vestuaris del camp de futbol de Can Cantó.

El ple de l'Ajuntament d'Eivissa ha aprovat aquest matí la incorporació de 9,9 milions d'euros dels romanents de tresoreria que aniran destinats al pressupost ordinari de 2021 amb el qual es duran a terme tot un seguit de projectes als pròxims mesos. Es tracta de la segona incorporació de romanent que es fa enguany, desprès d’haver incorporat 5’4 milions d’euros el passat mes de març.

La incorporació de crèdit al pressupost té per objectiu impulsar projectes que no poden demorar-se fins al proper exercici i amb els que es pretén continuar millorant el municipi d’Eivissa i atenent a les necessitats de la ciutadania.

L’alcalde d’Eivissa, ha afirmat que’ amb la incorporació dels 9'9 milions d'euros al pressupost donam un impuls econòmic a la ciutat d'Eivissa en un moment crucial. Una empenta que es tradueix en més i millors serveis a la ciutadania, estimulant l'obra pública i posant en marxa noves infraestructures per la ciutat, fet que implica també incentivar la contractació de persones en atur. En definitiva, seguir donant un impuls econòmic i social a la ciutat’.

En aquest romanent que s'incorpora hi ha partides destinades a les àrees de Policia Local, Mobilitat, Obres i manteniment, parcs infantils, Esports, Benestar Social , Turisme, Cultura, Recursos Humans i Benestar Animal.

Entre els projectes destacables es troba la remodelació de l’avinguda d’Isidor Macabich que afecta les àrees d’Obres i Mobilitat i que compta amb un pressupost de 4.098.668 d’euros.

Pel que fa a l'àrea de Cultura, es destinaran 3.300.000 d’euros al projecte de construcció de la Casa de la Música.

Quant a Benestar Social, hi ha prevista una partida de 500.000 euros per a ajudes assistencials. A més, s’invertiran 74.832 euros per a contractació de personal destinat al programa de recuperació psicosocial.

A l'àrea d’Esports està prevista la reforma de vestuaris del camp de futbol de Can Cantó, amb un pressupost de 227.764 euros; la renovació del paviment a la pista esportiva del CEIP Poeta Villangómez amb una inversió de 112.619 euros; la renovació de la pista esportiva del CEIP Can Misses amb 161.406 euros.

A la pista de pàdel d’es Viver i a la pista d’atletisme està previst instal·lar un sistema de seguretat per a serveis de manteniment.

A l'àrea de Vies Públiques, destaquen l’ampliació de voreres i eliminació de jardineres a la zona de l’Eixample amb un pressupost de 157.744 euros. També està prevista la impermeabilització de la coberta de Can Ventosa, amb 34.864 euros i l’adquisició de dos furgons per valor de 70.000 euros.

Als parcs infantils de la ciutat es preveu la renovació dels parcs de Can Escandell amb una inversió de 149.654 euros i del barri d’es Viver, amb 158.982 euros. A més, està previst la creació d’una zona esportiva a l’aire lliure a Platja d’en Bossa, amb un pressupost de 104.387 euros. A aquesta zona de Platja d’en Bossa també hi ha previst construir un parc caní, impulsat des de l'àrea de Benestar Animal, amb una inversió de 140.684 euros.

Des de Turisme es realitzaran diverses activitats dirigides a pal·liar els efectes generats per la pandèmia i es treballarà amb diferents empreses de turisme amb un pressupost de 68.029 euros. També s’instal·larà una rampa i una lona protectora a l’oficina de turisme ubicada a ses Figueretes.

A la regidoria de Policia Local, es preveu l'adquisició d’un furgó d’atestats i 2 motos de policia amb una inversió prevista de 80.000 euros. A més està prevista l’adquisició de la xarxa per al Centre de Processament de Dades (CPD) de la Policia, per valor de 75.000 euros.

Altres temes

Al ple de l’Ajuntament d’Eivissa també s’ha aprovat la Declaració institucional per a la commemoració del 28 de juny: dia de l’Orgull LGTBI en la que s’ha acordat condemnar enèrgicament qualsevol discriminació́ contra les persones LGTBI i els seus drets fonamentals; recordar la importància de prendre mesures concretes per posar fi a la discriminació́ contra les persones LGTBI; manifestar la nostra especial preocupació́ pel repunt del discurs d’odi i intensificar la feina que reforci la lluita contra la LGTBI-fòbia; reconèixer la importància de recopilar dades d’igualtat comparables i desglossades recopilades per territoris, que permetin mesurar l’abast total de la desigualtat a Espanya i formular polítiques significatives per a l’aplicació́ del Dret d’igualtat de la UE; reconèixer la feina de les organitzacions de la societat civil que treballen pels drets de les persones LGTBI i el valor de la col·laboració́ per posar fi a qualsevol discriminació́ existent i seguir impulsant unes polítiques públiques igualitàries i inclusives; així com donar suport a les iniciatives locals que tinguin com a finalitat la promoció́ de la igualtat, especialment les dirigides a lluitar contra els estereotips i a millorar l’acceptació́ social de les persones LGTBI; afirmar que no són possibles les polítiques d’igualtat sense els ajuntaments i reivindicar la necessitat de dotar les entitats locals de finançament suficient pera dur a terme les competències en aquesta matèria que ens permetin.

Durant el ple també s’ha aprovat atorgar la Medalla d’Or de la ciutat d’Eivissa a la professora d’esport, Julia Cano, l’arquitecte Elías Torres i al diplomàtic José Luis Roselló, tots ells amb una cosa en comú, les seves impecables carreres professionals i són persones exemplars i de referència en els seus àmbits.

D’altra banda, també s’ha portat a aprovació la modificació de l’Ordenança General de Recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic de l’Ajuntament pel qual les persones físiques i jurídiques podran realitzar un pagament ajornat i fraccionat dels imposts municipals.Els imposts municipals es podran ajornar de forma fraccionada a partir dels 300 euros i el termini màxim serà de quatre pagaments. Per tant, l’ajornament es podrà fraccionar entre una i quatre quotes. La primera quota seria el 5 de gener del 2022; la segona, el 5 d’abril del 2022; la tercera, el 5 de juliol i la quarta i darrera quota el 5 d’octubre de 2022.

També s’ha aprovat, de manera inicial, el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Eivissa. El document es sotmetrà a exposició pública durant un mes per després portar-se a aprovació de forma definitiva. El PMUS es divideix en 7 línies estratègiques que comporten 47 actuacions a la ciutat d’Eivissa. La seva aplicació suposarà reduir les emissions de CO2 i evitar 42 mil viatges en cotxe.

Enllaç a:
· Declaració Institucional Dia de l'Orgull LGTBI en pdf

Wpp