Febrero 23, 2024

ajuntamentdaltvila

"Obres per a l'acondicionament de les jardineres de l'eixample, per lots”

Procedimento: Abierto simplificado.
Criterios de adjudicación: Un único criterio de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado