Junio 18, 2024

Exp. Núm. 11722/2017

"Póliza de seguro de responsabilidad civil general/patrimonial para el Ayuntamiento de Eivissa, organismos autónomos y Consorcio Eivissa Patrimonio de la Humanidad"

Procedimento: Abierto                                         
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB: núm. 99 de 12 de agosto de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 11769/2017

"Subministrament i instal·lació d'una marquesina a la parada de taxis de l'avinguda de Sta. Eulàlia"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB:
núm. 99 de 12 de agosto de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 11112/2017

"Obra de la zona recreativa a Illa Plana, carrer de Sant Francesc de Formentera, TM Eivissa"

Procedimento:
Abierto
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB:
núm. 95 de 3 de agosto de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 10412/2017

"Suministro de vestuario reglamentario para la Policía Local de TM Eivissa"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Fecha de envío al DOUE:
25 de julio de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
 
· Plataforma del Estado

Enlace a:
· Excel vestuario

Exp. Núm.: 10561/2017

"Subministrament de desfribril·ladors semiautomàtics (DESA) per al municipi d'Eivissa, així com el seu manteniment i formació als usuaris"

Procedimiento: Abierto
Criterios de adjudicación:
diversos criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB:
núm. 88 de 20 de julio de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
·
Plataforma del Estado

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320