Setembre 26, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

L’Ajuntament d’Eivissa ha invertit un total de 69.627,94 euros en obres de manteniment i millora als 9 centres educatius del municipi durant aquest estiu. Es tracta d’obres relatives a reparacions, treballs de fusteria, fontaneria, i substitucions d’elements per tal de posar a punt les escoles. 

Aquestes feines de conservació i manteniment dels centres escolars tenen l’objectiu de donar resposta a les peticions que al mes de juny han fet les direccions de les escoles per tal de millorar les instal·lacions. 

A més d’aquestes inversions en millores realitzades durant l’estiu, l’Ajuntament d’Eivissa ha invertit, al darrer any, un total de 700.215,20 euros corresponents a les despeses d’inversions en obres, el servei de manteniment i vigilància a càrrec dels 9 bidells i el servei de neteja. 

Pel que fa a les escoles de una línia, les inversions més rellevants al col·legi Poeta Villangomez han estat les relatives a reparacions de deficiències al pati, reparació de portes d’emergències i de les cisternes als banys amb una inversió de 10.825,08 euros. Pel que fa a les obres realitzades a l’escola de Can Cantó han estat la reparació del mur perimetral de l’escola, la substitució de finestres de les aules, reparació d’instal·lacions de fontaneria i la reparació de la reixa perimetral de ferro amb una inversió de 12.756,70 euros. 

A l’escola de Cas Serres s’ha construït un magatzem al pati infantil, s’han substituït les cisternes dels banys, s’ha reparat i pintat el mur perimetral exterior i s’han reparat rajoles de l’aula de plàstica amb una inversió de 12.454,38 euros. 

Al col·legi Portal Nou s’han invertit 13.428,52 euros en la reparació de la coberta del pati, la substitució de la porta d’emergència, l’adequació a normativa de l’elevador i la pintura del mur del pati. 

Pel que fa a les inversions a les escoles de dues línies, a l’escola de Can Misses s’han invertit un total de 14.965,10 euros en la reparació de canonades generals d’aigua i reparacions d’esquerdes. 

A l’escola de sa Graduada s’han invertit 12.719,64 euros en la reparació i eliminació de rajoles al pati d’infantil, reparació dels equips de climatització i del mur perimetral. Pel que fa a l’escola de Sa Joveria s’han invertit un total de 11.144,54 euros en reparacions relatives a fontaneria, pintura i climatització.

A l’escola de Blanca Dona, s’han realitzat obres de pintura a l’interior del centre, construcció de zona d’ombra a l’accés de les aules d’infantil i reparacions de filtracions d’aigua amb un pressupost de 22.369,19 euros i finalment al col·legi de Sa Bodega s’han invertit 12.896,97 euros en treballs de pintura a les aules d’infantil i la construcció de veles d’ombra al pati d’infantil. 

A més, des de les regidories de Medi Ambient i Vies i Obres s’han realitzat altres feines de neteja i millora i condicionament de diferents espais públics. Pel que fa a la neteja, en aquests moments s’estan realitzat feines de baldeig als patis de les escoles i cada dos mesos es durà a terme una neteja amb escombra mecànica a tots els patis. A més s’instal·laran a totes les escoles del municipi noves papereres de reciclatge als patis. Durant l’estiu s’ha realitzat la desratització i desinsectació de totes les escoles, una acció preventiva que es repetirà tres cops a l’any coincidint amb les vacances escolars d’estiu, Semana Santa i Nadal

Pel que fa a la regidoria de Vies i Obres, durant les darrers setmanes s’han fet obres de reforç de la senyalització de trànsit als principals passos de vianants situats al voltant de les escoles i instituts del municipi d'Eivissa. També s’han realitzat obres d’adequació i millora dels aparcaments dissuasius propers als centres escolars. 

Eivissa, 9 de setembre de 2016.