Desembre 04, 2022

Exp. Núm. 11775/2021

"Renovació pistes 2, 3 i 4 de pàdel del complex d'es Viver”

Procediment: Obert simplificat.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 12122/2021

"Serveis de col·laboració i assistència tècnica a la intervenció de fons de l'Ajuntament d'Eivissa en les auditories de comptes dels seus organismes autònoms municipals i consorcis adscrits - comptes anuals exercicis 2020, 2021 i 2022 per lots".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 11777/2021

"Reforma dels vestuaris de la pista d'atletisme de Can Misses”

Procediment: Obert simplificat.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 11806/2021

"Subministrament de tendal a l'espai per practicar esport a l'aire lliure de l'Avinguda Vuit d'Agost".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 10991/2021

"Servicios de instalación, montaje, conservación y desmontaje del alumbrado ornamental navideño de carácter temporal de las campañas navideñas 2021/2022, 2022/2023 y, si procede 2023/2024 en el municipio de Eivissa".

Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Data enviament al DOUE: 22 d'abril de 2021
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
101
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
319