Setembre 25, 2023

Exp. Núm. 16163/2021

"Obres del projecte de condicionament del carrer Fornàs- EDUSI-”

Procediment: Obert simplificat.
Criteris d'adjudicació
: Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 16138/2021

"Subministre d'un vehicle policial"

Procediment: Obert abreujat simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 14495/2021

"Servicio de evaluación del l Plan Municipal de la infancia y la adolescencia del municipio de Eivissa 2017-2020 y la elaboración, gestión, ejecución, coordinación, dinamización y evaluación del ll Plan municipal de la infancia y adolescencia del Ayuntamiento de Eivissa”

Procediment: Obert.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 13868/2021

"Subministre de mobiliari específic per a Museu".

Procediment: Obert abreujat simplificat
Criteris: un únic criteri d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 14333/2021

"Reposició de pavimentació asfàltica en el municipi d'Eivissa per lots”

Procediment: Obert simplificat.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat: 
· Plataforma de l'Estat

 

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
113
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
319