Setembre 25, 2023

Exp. Núm. 3191/2021

"Servicio de asistencia técnica y consultoría para la actualización del padrón municipal de habitantes y del censo de vivienda (emisión de datos, cartografías e informes de situación de la vivienda en el TM Eivissa".

Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Data enviament al DOUE: 21 de setembre de 2021
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 28434/2021

"Projecte d'excavació arqueològica preventiva al solar de l'Hospital Vell de Dalt Vila (Eivissa)".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 30444/2021

"Subministrament mobiliari per adequació de l'oficina Fablab d'Eivissa pel procediment abreujat simplificat. Projecte cofinançat per fons Europeu desenvolupament regional, EDUSI".

Procediment: Obert abreujat simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 29142/2021

"Obres per a l'acondicionament de les jardineres de l'eixample, per lots”

Procediment: Obert simplicat.
Criteris d'adjudicació: Un únic criteri d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

 

Exp. Núm. 28370/2021

"Subministre d'un furgó policial adaptat per a oficina mòbil per la Policia Local".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
113
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
319