Febrer 22, 2024

Serveis d'assistència tècnica, econòmica-jurídica per a la elaboració de documents preparatoris per a la licitació de la concessió d'obra pública d'aparcament soterrat i local comercials en Boulevard Abel Matutes i accès a la carretera E-10.

Procedi​ment: Obert simplificat

Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.