Desembre 02, 2023

“Subministrament i instal·lació d'un ascensor a la Casa Consistorial d'Eivissa".

Procediment: Abreujat simplificat
Criteris: oferta econòmica
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat