Desembre 02, 2023

Digitalització i descripció de documentació de l’Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera (AHEiF).

Procediment: Abreujat simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat