Desembre 02, 2023

Servicios de gestión custodia y vigilancia del depósito municipal de vehículos del término municipal de Eivissa.

Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat