Desembre 02, 2023

Serveis de manteniment de zones de jardins ubicats al nucli urbà del municipi d'Eivissa, per lots

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat: