Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Presentació Portal de transparènciaEl Portal de Transparència que es una ferramenta d'informació relativa a la institució i als seus comptes econòmics també d'enllaç amb els ciutadans i ciutadanes a traves d'eines de comunicació on es poden plantejar suggeriments i propostes.

El Portal de Transparència de l'Ajuntament d'Eivissa ja compleix la normativa de la Llei de Transparència, que entrarà en vigor el proper mes de desembre,  però des de l'equip de govern s'ha volgut anar més enllà, i es en servir els ítems de Transparència Internacional que son més exhaustius. Així, l'ajuntament d'Eivissa ja compleix 57 dels 80 indicadors que marca Transparència Internacional i d'aquí a desembre es complirà amb la resta d'indicadors.

 

L'alcalde d'Eivissa, Rafa Ruiz ha destacat el compromís de l'equip de govern en fer les coses de forma diferent perquè els ciutadans tinguin més informació i més coneixement de l'interior de l'Ajuntament.

Per la seva banda el regidor de Modernització, Alfonso Molina, ha destacat que el Portal de Transparència no será tan sols una eina de control polític sinó una porta oberta a la informació.

El Portal de Transparència esta estructurat en sis categories: informació sobre la corporació, relacions amb la ciutadania i la societat, transparència econòmica i financera, transparència en la contractació , en matèria d'urbanisme, obres públiques i medi ambient i els indicadors de compliment de la Llei de Transparència.

La regidora de Transparència i Participació Ciutadana, Carmen Boned, ha destacat el  fet que els ciutadans i ciutadanes es puguin posar en contacte amb el seu ajuntament, plantejar les seves queixes i suggeriments i participar en molts aspectes de la vida política.

Pel que fa als indicadors de relació amb la ciutadania hi ha:

1. Un espai reservat  per a les diferents associacions de veïns i entitats socials del nostres municipi per tal que puguin tenir accés directe amb l’ajuntament per formular les seves preguntes.

2. Un espai també perquè expressin les seves opinions i propostes els grups polítics municipals

3. Eines de discussió i comunicació ciutadana.

4. Catàleg actualitzat dels procediments administratius, tràmits, sol·licituds, terminis i gestions que poden fer des de la seu electrònica.Actualment es poden fer més de 170 tràmits administratius des de casa i en lo que duim d’any s’han rebut 1.043 registres electrònics.

5. Un espai per al Consell de Participació Ciutadana que es reunirà el proper el dia 30 de setembre a les 18 hores.

Enllaç a:
Portal de Transparència