Juliol 21, 2024

ajuntamentdaltvila

C. de MadridAvui s’inicia el procés de licitació del projecte, aprovat pel Consell de Participació Ciutadana.

L’Ajuntament d’Eivissa inicia el procés de licitació el projecte de condicionament de les voreres i les infraestructures públiques del carrer Madrid, després de que el Consell de Participació Ciutadana seleccionés el projecte per a desenvolupar-lo dins els pressuposts participatius d’aquest any 2018.

Les obres tindran una durada de tres mesos i preveuen la renovació i millora del paviment, l’adaptació de les voreres per a persones amb mobilitat reduïda, la substitució i millora de l’enllumenat públic i finalment obres de millora al clavegueram i la xarxa de sanejament. Aquestes millores es realitzaran al tram del carrer Madrid comprès entre l’avinguda d’Isidor Macabich i el carrer Marià Llobet Román.

Les empreses interessades disposen fins al dia 17 de setembre per a la presentació de les ofertes, que poden trobar tota la informació al perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament d’Eivissa i a la Plataforma de Contractació del Servei Públic del Ministeri d’Hisenda del govern de l’Estat.

El pressupost d’execució del contracte és de 200.145,42 euros.

L’objectiu de la regidoria de Vies i Obres es continuar amb les inversions en millora i condicionament de les voreres de la ciutat a diferents barris de la ciutat.