Juliol 16, 2024

ajuntamentdaltvila

Eliminació de barreres arquitectòniquesLes ofertes es poden presentar fins el 17 de setembre i el total dels dos projectes està estimat en 283.763€

L’Ajuntament d’Eivissa ha iniciat el procés de licitació dels dos projectes presentats al fons de Pla Insular d’Obres i Serveis (PIOS) del Consell Insular d’Eivissa i que han estat aprovats en la convocatòria de 2018. Es tracta de la creació d’un camí per a persones invidents o amb dificultats visuals, i l’eliminació de barreres arquitectòniques a 46 encreuaments de la ciutat als barris des Clot, Sa Bodega, Ses Canyes i s’Hort del Bisbe, tot i que també s’actuarà a passos no adaptats d’altres barris dins del municipi.

Ambdós projectes tenen un termini d’execució estimat de 2 mesos, amb un valor estimat total de 283.763€, estant valorat el camí per a persones invidents en 147.381,81€ i l’eliminació de barreres arquitectòniques en 166.381,71€.

L’objectiu d’aquests dos projectes es millorar l’accessibilitat de la ciutat d’Eivissa i fer-la més segura i inclusiva.

Camí per a persones invidents
Es tracta d’un recorregut que passa pels principals carrers de la ciutat, per les diferents institucions com el Consell o Ajuntament i serveis com escoles públiques, Correus i estació d'autobusos per tal que les persones invidents es sentin més còmodes i segures.
El camí per a invidents, incloent l’adaptació dels semàfors, es una actuació que contempla un recorregut  que enllaça l’avinguda d’Espanya, Ignasi Wallis, Bartomeu de Roselló, Isidor Macabich, carrer Canàries i carrer Balears. Connectant amb l’existent recorregut de Vara de Rey i Port d’Eivissa i arribant als centres actuals de la ONCE, ubicat a la Via Romana i la Plataforma Sociosanitària, ubicada al carrer Madrid, col·legi Portal Nou, estació d’autobusos de carrer Canàries, Consell Insular d’Eivissa i Correus.

Les solucions que s’adoptaran serà la d’esbucar una filera de paviment de l’avinguda Espanya, Ignasi Wallis, Bartomeu Roselló i Isidor Macabich i les seves connexions amb els centres que hem comentat i la substitució per un tipus de terra anomenat podo-tàctil.

A més de l’adaptació dels passos per a vianants, s’instal·larà el sistema Ciber Pas per a sonoritzar els encreuaments de vianants facilitant el pas a les persones invidents o amb dificultat de visió. El so s’activarà únicament quan l’usuari l’accioni amb el comandament a distància, pel que aquest so no crearà molèsties als residents de les zones on estigui instal·lat ja que la senyal acústica serà activada només en moments puntuals i necessaris.
S’actuarà a l’avinguda d’Espanya, Ignasi Wallis, Bartomeu Roselló, Isidor Macabich, carrer Canàries, Balears, Arxiduc Lluís Salvador, part del carrer de Sant Cristòfol, carrer Madrid i carrer de Vicent Serra.

Eliminació de barreres arquitectòniques a 46 encreuaments de la ciutat
Es tracta d’un projecte per a l'eliminació de les barreres arquitectòniques a la ciutat i es preveu actuar fonamentalment als barris de Es Clot, Sa Bodega, Ses Canyes i s’Hort del Bisbe a 46 encreuaments de la ciutat. Tot i que també s’actuarà puntualment als passos no adaptats d’altres barris dins del municipi.

A aquests barris s’han detectat diferents elements que incompleixen amb la accessibilitat: mobiliari urbà com papereres, enllumenat que incompleix el lliure pas de vianants, passos de vianants mal direccionats, paviments per a invidents inexistents, absència de voreres amb inclinació.

Les obres dependran de les diferents situacions dels carrers. En la majoria dels casos, s’esbuca part de la vorera per rebaixar l'altura i es col·loca rajola podo tàctil. En altres ocasions es retalla el paviment asfàltic i s’allarga la vorera per a aconseguir la inclinació necessària. També sorgeix el cas, sobretot als barris de sa Bodega i ses Canyes que, s’ha de reduir les jardineres per tal de dotar al pas de la superfície suficient per al compliment de la accessibilitat.