Desembre 01, 2023

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 3261/2022

"Contrato de suministros del vestuario de la Policía Local, por lotes”

Procedi​ment: Obert.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enviament al DOUE: 24 de maig de 2022
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat: 
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 18138/2022

"Subministre i instal·lació de paviment de seguretat en els parcs de Cas Serres i Parc de s'Illa per lots, cofinanciat per Fons Feder-Edusi".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 14993/2022

"Subministrament, instal·lació, posada en servei i de servei de manteniment d'una solució integral de control horari del personal de l'Ajuntament d'Eivissa i dels seus ens depenents, enmarcat en la OT2 L1 1-01 cofinançada per Fons Feder".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 16670/2022

"Obres per a la restauració de diverses parts de la muralla d'Eivissa. Projecte cofinançat per Fons Europeu Desenvolupament Regional. FEDER-EDUSI"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 15557/2022

"Obres del projecte de millores a l'associació de veïns de Figueretes. Projecte cofinançat pel Fons Europeu Desenvolupament Regional- FEDER”

Procediment: Obert simplificat.
Criteris d'adjudicació: Únic criteri d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat