abril 17, 2021

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 28813/2020

"Servicios de asistencia externa para el control de calidad y supervisión de los servicios regulados en el contrato de recogida de residuos, limpieza viaria y de playas"

Procediment: Obert.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 29387/2020

"Obres reforma planta baixa i pati interior de l'edifici municipal de can Ventosa destinat a persones majors (ESPLAI)"

Procediment: Obert simplificat.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 17302/2020

"Assistència a la Intervenció de Fons de l'Ajuntament d'Eivissa en els auditories de comptes dels seus organismes autònoms municipals i consorcis adscrits"

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 22052/2020

"Obres del projecte de condicionament i equipament de tres habitatges al barri de Sa Penya, TM Eivissa, cofinançat amb els Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)".

Procediment: obert super simplificat
Criteris: un únic criteri
Enllaç a la Plataforma de Contractació de l'Estat:
Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 22748/2020

"Servcios de mejora del servicio de ayuda a domicilio"

Procediment: Obert.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat