Desembre 04, 2022

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 10007/2020

"Adaptació per a canvi de combustible de gasoil a gas natural de les instal·lacions de calefacció de les dependències municipals d'Esports"

Procediment: Obert super simplificat
Criteris d'adjudicació: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 7158/2020

"Subministrament i instal·lació de màquines de climatització al Casal de la Igualtat"

Procediment: Supersimplificat.
Criteris d'adjudicació: Un únic criteri d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

 

Exp. Núm. 8551/2020

"Subministrament i instal·lació d'una planta deshumidificadora per a substitució de l'existent a la piscina coberta des Viver"

Procediment: Obert super simplificat
Criteris d'adjudicació: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat: 
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 5787/2020

"Renovación mantenimiento Qmatic-Orchestra"

Procediment: Obert super simplificat
Criteris d'adjudicació: un únic criteri d'adjudicació
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Expt. Núm. 5796/2020

"Serveis d'assistència de traducció i interpretació a estranger víctima d'un delicte".

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat