abril 16, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 34776/2022

"Servicios de la póliza de responsabilidad civil general/patrimonial para el Excmo. Ayuntamiento de Eivissa, organismos autónomos administrativos (Patronatos municipales) y Consorcios adscritos (Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat)".
 
Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 34571/2022

"Subministre d'equips portàtils de transmissions, bateries i carregadors per la Policia Local".

Procediment: Obert abreujat simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

Exp. Núm. 34129/2022

"Obres per a la restauració de la Sala Capitular (Casa Consistorial d'Eivissa), cofinançat per Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)".

Procediment: Obert abreujat simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

Exp. Núm. 29693/2022

"Recanvi i subministre de paviment seguretat i jocs infantils per a parcs infantils CEIPS Sa Blancadona-Can Misses-Portal Nou (3 lots)”
 
Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

Exp. Núm. 30130/2022

"Subministrament d'adquisició de 2 vehicles "K" per la flota de la Policia Local per lots".
 
Procediment: Obert abreujat simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat: