Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 17039/2017

"Obres del projecte d'un parc infantil al barri de Can Misses del TM Eivissa"

Procediment:
Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: núm. 145 de 28 de novembre de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat 

Exp. Núm. 17263/2017

"Obres d'execució del marc estructural del torrent de Sa Llavanera"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: núm. 145 de 28 de novembre de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 16375/2017

"Serveis d'ajuda a domicili i servei de neteja i manteniment de la llar per adjudicació en lots"

Procediment: obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació Boib: núm. 145 de 28 de novembre de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 17712/2017

"Obres de rehabilitació de la Casa Sa Colomina".

Procediment:
obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació Boib: núm. 145 de 28 de novembre de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 13754/2017

"Serveis per a la instal·lació, muntatge, conservació i desmuntatge de l'enllumenat ornamental nadalenc de caràcter temporal per la campanya nadalenca 2017-2018"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: núm. 119 de 28 de setembre de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat