Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Període mitjà de pagament

De conformitat amb l'establert en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es publicarà a la pàgina web de l'Ajuntament d'Eivissa amb periodicitat trimestral, els informes del període mitjà de pagament global a proveïdors.

2022
El primer informe s'aprovarà al segon trimestre de 2022.

2021
- Informes corresponents a 2021

2020
- Informes corresponents a 2020

2019
- Informes corresponents a 2019

2018
- Informes corresponents a 2018

2017
- Informes corresponents a 2017

2016
· Informes corresponents a 2016

2015
· Informe corresponent al quart trimestre de 2015
· Informe corresponent al tercer trimestre de 2015 (general)
· Informe corresponent al segon trimestre de 2015 (general)
· Informe corresponent al primer trimestre de 2015 (general)

2014
· Informes corresponents al quart trimestre del 2014 (general i detall per entitats)
· Informes corresponents al tercer trimestre del 2014 (general i detall per entitats)

Regidories
Nombre d`articles:
12
Recursos Humans
Nombre d`articles:
3
Història
Nombre d`articles:
1
Comunicació Municipal
Nombre d`articles:
1
Empreses concessionàries
Nombre d`articles:
4
Organismes Municipals
Nombre d`articles:
4
Grups polítics
Nombre d`articles:
8
Actes institucionals
Nombre d`articles:
209
Fills Il·lustres
Nombre d`articles:
22
Edictes
Nombre d`articles:
1
Pressupostos
Nombre d`articles:
15
Alcaldia
Nombre d`articles:
2
Fill adoptius
Nombre d`articles:
11
Comptes
Nombre d`articles:
13
Període mitjà de pagament
Nombre d`articles:
1
Personal eventual
Nombre d`articles:
1
Ple
Nombre d`articles:
1
Convenis
Nombre d`articles:
1
Modificació dels pressupostos
Nombre d`articles:
1
Contractes Menors
Nombre d`articles:
1
Informes sobre morositat
Nombre d`articles:
1
Regidors
Nombre d`articles:
0
Resolucions judicials
Nombre d`articles:
1
Modernització
Nombre d`articles:
5
Liquidacions
Nombre d`articles:
8
Estructura municipal
Nombre d`articles:
2
Junta de Govern Local
Nombre d`articles:
2