Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Relació de Contractes menors

Any 2022
· Contractes menors

Any 2021
· Contractes menors

Any 2020
· Contractes menors

Any 2019
· Contractes menors

Any 2018
· Contractes menors

Any 2017
· Contractes menors

Any 2016
· Contractes menors

Any 2015
Ajuntament d'Eivissa
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0262
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0265
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0266
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0278
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0285
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0288
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0298
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0307
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0317
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0329
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0334
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0348
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0366
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0384
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0373
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0398
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0413
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0414
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0415
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0421
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0436
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0437
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0448
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0460
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0483
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0487
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0498
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0512
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0513
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0535

Patronat Muncipal d'Esports
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0040
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0056
· Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0057

Regidories
Nombre d`articles:
12
Recursos Humans
Nombre d`articles:
3
Història
Nombre d`articles:
1
Comunicació Municipal
Nombre d`articles:
1
Empreses concessionàries
Nombre d`articles:
4
Organismes Municipals
Nombre d`articles:
4
Grups polítics
Nombre d`articles:
8
Actes institucionals
Nombre d`articles:
209
Fills Il·lustres
Nombre d`articles:
22
Edictes
Nombre d`articles:
1
Pressupostos
Nombre d`articles:
15
Alcaldia
Nombre d`articles:
2
Fill adoptius
Nombre d`articles:
11
Comptes
Nombre d`articles:
13
Període mitjà de pagament
Nombre d`articles:
1
Personal eventual
Nombre d`articles:
1
Ple
Nombre d`articles:
1
Convenis
Nombre d`articles:
1
Modificació dels pressupostos
Nombre d`articles:
1
Contractes Menors
Nombre d`articles:
1
Informes sobre morositat
Nombre d`articles:
1
Regidors
Nombre d`articles:
0
Resolucions judicials
Nombre d`articles:
1
Modernització
Nombre d`articles:
5
Liquidacions
Nombre d`articles:
8
Estructura municipal
Nombre d`articles:
2
Junta de Govern Local
Nombre d`articles:
2