Mai 15, 2021

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 20809/2019

"Projectes d'aïllament i impermeabilització de les cobertes del pavelló poliesportiu d'Es Viver i del pavelló poliesportiu d'Es Pratet"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 10 de setembre de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 19532/2019

"Serveis renovació llicències Microsoft"

Procediment: Obert supersimplificat

Criteris d'adjudicació: Un únic criteri d'adjudicació

Data publicació a la plataforma: 10 de setembre de 2019

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 19520/2019

"Servicio de retirada de vehículos de las vías públicas del término municipal de Eivissa, tratamiento de desguace y la señalización de las vías por eventos, obras u otras circunstancias"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data enviament publicació al DOUE: 6 de setembre de 2019
Data publicació a la Plataforma de l'Estat: 6 de setembre de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 19364/2019

"Adquisició de dos vehicles amb kits per detinguts per la Policia Local d'Eivissa per lots"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 2 de setembre de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 18762/2019

"Projecte per a la regulació amb semàfors de dues cruïlles a l'Av. d'Isidor Macabich i una a l'av. de Santa Eulària"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 23 d'agost de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
 · Plataforma de l'Estat

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
22
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
316