Desembre 02, 2023

ajuntamentdaltvila

“Contracte d'explotació d'autoritzacions demanials de parades del Mercat Nou Eivissa”

Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat