Desembre 06, 2023

ajuntamentdaltvila

"Obres del projecte d'aillament i impermeabilització de la coberta de la nau municipal d'obres"

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat: