Novembre 30, 2021

ajuntamentdaltvila

"Serveis renovació llicències Microsoft".

Procediment: Obert abreujat simplificat
Criteris: un únic criteri d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat