Juliol 16, 2024

ajuntamentdaltvila

"Subministre de dos furgons per al departament de vies i obres públiques”

Procediment: Obert abreujat simplicat.
Criteris d'adjudicació:
Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat