Juliol 18, 2024

ajuntamentdaltvila

"Servicios de custodia externa y consulta del archivo administrativo del Ayuntamiento de Eivissa".

Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat