Juliol 21, 2024

ajuntamentdaltvila

"Subministre de línies de vida per a la pista d'atletisme i la pista de pàdel des Viver”

Procediment: Abreujat simplicat.
Criteris d'adjudicació: Un únic criteri d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat