Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

"Servei assistència tècnica i redacció de documents preparatoris de futura concessió de servei públic de subministrament d'aigua potable i clavegueram al TM Eivissa".

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de Contractació de l'Estat:
· Plataforma de Contractació de l'Estat