Juny 20, 2024

ajuntamentdaltvila

“Projecte d’enjardinament de la zona verda del camí costaner de Platja d’en Bossa”.

Adjudicació definitiva a la entitat:
Eiviss Garden, S.L.
Per un import de:
· Cent seixanta-quatre mil quatre-cents seixanta-tres euros amb noranta-cinc cèntims (164.463,95 €).
· IVA vint-i-sis mil tres-cents catorze euros amb vint-i-tres cèntims (26.314,23 €).
· Sent el total de cent noranta mil set-cents setanta-vuit euros amb divuit cèntims (190.778,18 €).
Data difusió: 25/05/2009


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:

Entitat: EIVISS GARDEN, S.L.
Import: Cent seixanta-quatre mil quatre-cents seixanta-tres euros amb noranta-cinc cèntims (164.463,95 €).
IVA: Vint-i-sis mil tres-cents catorze euros amb vint-i-tres cèntims (26.314,23 €).
Preu total: Cent noranta mil set-cents setanta-vuit euros amb divuit cèntims (190.778,18 €).
Data difusió: 28/04/2009