Mai 19, 2024

ajuntamentdaltvila

“Projecte platges del segle XXI”

Adjudicació definitiva a la entitat:
MENTOR QUALITAT, S.L.

Per un import de:
·Trenta-cinc mil euros (35.000 €)
· IVA cinc mil sis-cents euros (5.600 €)
· Per un total de quaranta mil sis-cents euros (40.600 €).