Juliol 23, 2024

ajuntamentdaltvila

"Pòlissa d'assegurances que cobreixi la responsabilitat patrimonial/civil (inclosa la responsabilitat civil professional i responsabilitat civil patronal) de l'Ajuntament i organismes autònoms"

ADJUDICACIÓ
Entitat: ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA
Data:
7 d'agost de 2014
Import: vuitanta-dos mil cent seixanta euros (82.160 €)
IVA: exempt
Formalització contracte: 12 d'agost de 2014


-------------------------------------------------
Nota informativa a 11 de juny de 2014:
Havent-se emès informe en relació a les ofertes presentades, mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixat la data de la Mesa de contractació per efectuar la proposta d'adjudicació per al proper divendres dia 13 de juny de 2014 a les 9,20 hores a les depedències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

------------------------------------------------------
Procediment:
Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació. 
Termini de presentació d'ofertes: fins el dia 26 de maig de 2014.
Data publicació BOIB: 10 de maig de 2014.

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Quadre de característiques tècniques
· Boib 10 de maig