Juliol 18, 2024

ajuntamentdaltvila

"Realització del concert Maldita Nerea, Funambulista i Varry Brava la nit del 4 d'agost de 2011, dins de les Festes de la Terra 2011"

ADJUDICACIÓ

- Entitat: Tiempo Real Entertainment, S.A.

- Data: 1 d'agost de 2011

- Import: vint-i-quatre mil euros (24.000 €)

- IVA: quatre mil tres-cents vint euros (4.320 €)

- Preu Total: vint-i-vuit mil tres-cents vint euros (28.320 €)

- Data formalització contracte: 2 d'agost de 2011