Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

"Subministrament de productes de neteja"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
- Entitat:  MARIPOL & ROYAL, S.L.
- Data: 4 de novembre de 2010
- Import: cinquanta-dos mil euros (52.000 €)
- IVA: nou mil tres-cents seixanta euros (9.360 €)
- Preu Total: seixanta-un mil tres-cents seixanta euros (61.360

--------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISONAL
Entitat: MARIPOL & ROYAL SL
Data: 2 de setembre de 2010.
Import: cinquanta-dos mil euros (52.000 €)
IVA: nou mil tres-cents seixanta euros ( 9.360 €)
Preu total: Seixanta-un mil tres-cents seixanta euros ( 61.360 €)
Data difusió: 7 de setembre de 2010

--------------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins al 9 d'agost de 2010

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· BOIB núm. 110 de data 24/07/2010 (anuncio núm. 16574)