Juliol 18, 2024

ajuntamentdaltvila

"Obres reforma planta baixa i pati interior de l'edifici municipal de can Ventosa destinat a persones majors (ESPLAI)"

Procediment: Obert simplificat.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat